09 6688 6651

Tổng hợp 180 câu hỏi trắc nghiệm Môn tiếng anh đồng nghĩa, trái nghĩa ôn thi THPT 2017

Tổng hợp 180 câu hỏi trắc nghiệm Môn tiếng anh đồng nghĩa, trái nghĩa ôn thi THPT 2017 với 180 cầu các em có thể tự ôn luyện và làm dần dần xem kết quả của mình đạt tới đâu rồi rút kinh nghiệm làm ôn thi môn tiếng anh cho tốt

Bài 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

A. complain B.   exchange  C.   explain      D. arrange

=>  KEY  Caccount for = explain = giải thích cho

A. phàn nàn  B.  trao  đổi     C. giải thích   D. sắp xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

  1. A. effects                  B.   symptoms             C.   hints                     D. demonstrations

=>  KEY  C:   suggestions  = hints = gợi ý, đề xuất

A. Tác động               B.  triệu  chứng           C.  gợi  ý         D. luận chứng

Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

A. reasonable            B.   acceptable            C.  pretty high            D. wonderful

=>  KEY  D:   fantastic = wonderful = tuyệt vời

A.hợp lí                   B.  Có thể chấp nhận              C.  Khá cao                 D. tuyệt vời

Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.

A. failed to pay Bpaid in full            Chad  a bad personality       D. was paid much mone

=>  KEY  B:   defaulted = vỡ nợ, phá sản

A. không thể trả nợ              B.  thanh  toán đầy đủ          C.  tính  xấu                D. trả rất nhiều tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A. elicited     B.   irregular    C.   secret        D. legal

=>  KEY  D:   illicit = bất hợp pháp

A. lộ ra           bất  thường           C.  bí  mật       D. hợp pháp

Xem tiếp tại file bên dưới: 

 

 Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 201 nhà C (tầng 2) - Số 290 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội. 
 vấn tuyển sinh: 024 6688 6651 - 09 6688 6651
Websitehttp://www.caodangduochanoi.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/caodangduochanoi.edu.vn/

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi